elektrika


TS1

Znanja i iskustvo iz elektronike i proizvodnje će biti predstavljeno novim proizvodima iz oblasti "elektrike".

Kao prvi proizvod,  biće predstavljen procentualni regulator snage "TS1" za termogene potrošače.

PRIMENA: regulacija temperature grejnih tela

-zlatotisak

-blindruk

-grejači za topljenje plastike

-grejači alata sa toplim diznama

-grejači za vulkaniziranje gume ...

PRINCIP RADA: pogodan je za regulaciju temperature kod mašina koje imaju ustaljen ritam rada i gde korisnik može podesiti snagu grejača empirijski u zavisnosti od mnogih teško merljivih faktora, (ritam rada, temperatura okoline, veličina alata, napon napajanja  mreže i slično).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Moguće je regulisati snagu u opsegu od 10 do 90 %. Korak regulacije je oko 1 %. 

Nema temperaturnu sondu i zato je pogodan za grejače koji su u pokretu. 

Kao što se može videti na slici, skala je podeljena u dva dela radi preciznije regulacije. 

Dešava se da se u eksploataciji koristi samo donji deo opsega jer je grejač predimenzionisan. Najidealnije je da grejač bude tako dimenzionisan da koristite gornji deo donje skale ( od 10% do 50%) ili donji deo gornje skale (od 50% do 90%). Tako izabrana snaga grejača će omogućiti regulaciju u celom opsegu. Pošto se najčešće koristi već ugrađen grejač u mašini, kroz korišćenje ovakvog regulatora, možete odrediti da li je za vaše potrebe grejač optimalan. 

Na primer ako imate blindruk mašinu sa pločama veličine A4, snaga grejača je oko 600W a što zavisi na kakvom materijalu najčešće radite. Da li je u pitanju koža, papir ili neki drugi materijal. 

U SERIJSKOJ IZRADI SE MOŽE PRIMENITI ZA GREJAČE DO 2000W.

Za veće snage je potrebno posebno dimenzionisati komponente, odnosno treba ih naručiti.